Szybki kontakt
Zakład Remontowo-Budowlany

tel. 601 371 725

mail. andrestal@post.plGaleria zdjęć
1 2
Oferowane usługi
1. Budowa dróg, chodników, placów manewrowych, parkingów o nawierzchni        z betonowej kostki brukowej:
 • prace projektowe, doradztwo, optymalizacjia istniejących rozwiązań, z uwzględnieniem najnowszych trendów w architekturze otoczenia i materiałów,
 • roboty pomiarowe,
 • niwelacja terenu, roboty ziemne, wywóz ziemi i gruzu,
 • projektowanie i wykonywanie odwodnień, w tym kanalizacji burzowych, studzienek, zbiorników, dołów chłonnych, drenażu, montaż odwodnienia liniowego, itp.,
 • wykonywanie murów oporowych, schodów, stopni i innych elementów tzw. małej architektury,
 • wykonywanie podbudowy z betonu lub kamienia, układanie krawężników z betonowej lub granitowej kostki brukowej.


2. Wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych hal, budynków:
 • konstrukcje stalowe pod obudowy z płyt warstwowych,
 • konstrukcje stalowe i stalowo-drewniane dachów,
 • inne konstrukcje, np. pomosty premysłowe, zadaszenia, barierki, schody, regały magazynowe, konstrukcje sufitów podwieszanych, bramy.


3. Wykonywanie pokryć dachowych z blachy i płyt warstwowych z montażem rynien      i obróbek blacharskich


4. Wykonywanie ogrodzeń (roboty budowlane i ślusarskie):
 • ogrodzenia przemysłowe, np. "Wiśniowski",
 • ogrodzenia z betonu prefabrykowanego.


5. Kompleksowe wykonywanie budynków:
 • roboty fundamentowe,
 • roboty murarskie,
 • roboty wykończneniowe, z udziałem wyspecjalizowanych podwykonawców.


6. Roboty rozbiórkowe:
 • demontowanie konstrukcji stalowych i żelbetonowych,
 • kucie, cięcie i wiercenie w betonie